Цвет сайта

A

a

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту  (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшының « 08» қантар 2018ж.

№ 1 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысы  Нарымбетов Б.Х.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап.,  «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі №36 Заңы 4-2 бап, 6 бап.    

«2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2017 жылғы   « 6 »   желтоқсандағы №  15-2  шешімі

«Батыс Қазақстан облысының  ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы  Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы  2 маусымдағы  №165 қаулысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Облыстық

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

Жеке

iске асыру түрiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде мемлекеттік  органдар менҮЕҰ-дың  қарым-қатынасын нығайту арқылы азаматтық қоғамды қалыптастыру, қоғамдық-саяси ахуалды және мемлекет тарапынан қабылданып жатқан шаралардың жүзеге асуы мен тиімділік деңгейіне тұрғындардың бағалауын анықтау бойынша мониторинг жүргізу және ішкі саясат басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету.

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

Өңірдегі қоғамдық-саяси ахуалдың тұрақтылығын қамтамасыз ету, тұрғындардың әлеуметтік көңіл-күйін анықтау және мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін бағалау.

Азаматтарды жергілікті мәселелерді шешу процесіне тарту арқылы азаматтық қоғамның негізін қалыптастыру

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Ішкі саяси және әлеуметтік жағдайлар туралы уақытылы және басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін тұрғындардың өмір деңгейін білу, әлеуметтік-экономикалық бағдарламалардың облысымызда жүзеге асуы бойынша қоғамдық пікірді зерделеу мақсатында мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыру арқылы байланысын нығайту, әлеуметтік зерттеулер жүргізу.


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Мың теңге

82 980,3

97 038,0

101 785,0

107 730,0

112 208,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

82 980,3

97 038,0

101 785,0

107 730,0

112 208,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2016 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2017 ж)

Жоспарлы кезең

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Өзінің әлеуметтік көңіл-күйін оң бағалайтын тұрғындардың үлесі

%

-

78,0

78,2

78,5

78,7

Қоғамдық-саяси ахуалды оң бағалайтын ересек халықтың үлесі

%

76,0

76,2

76,5

77,0

77,5

Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін оң бағалайтын тұрғындардың үлесі.

%

-

60,0

62,0

64,0

65,0


 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту  (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшының « 08» қантар 2018ж.

№ 1 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

005  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма  басшысы  Нарымбетов Б.Х.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап., 

«2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2017 жылғы   « 6 »   желтоқсандағы №  15-2  шешімі

 «Батыс Қазақстан облысының  ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы  Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы  2 маусымдағы  №165 қаулысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Облыстық

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

Жеке

iске асыру түрiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Ішкі саясат басқармасы аппаратының жұмысын қамтамасыз ету.

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

8 моноблокты  сатып алу

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Мекеменің қызметіне қажет пайдаланушымен сапалы әрекеттенуді қамтамасыз ететін соңғы технологияларды пайдаланумен 8 моноблокты сатып алу,

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

 

 

Мың теңге

 

500,0

1760,0

 

 

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

 

500,0

1760 ,0

 

 

Приложение №2

к Правилам разработки и утверждения (переутверждение) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию

Форма

Утверждена приказом руководителя администратора бюджетной программы

№73-ө от ” 30 ” декабря 2016 года

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
263 Управление внутренней политики области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы

001 Услуги по реализации государственной   внутренней политики на местном уровне

Руководитель бюджетной программы

И.о руководителя управления Кадралиев Д.К.

 

Нормативная правовая основа бюджетной программы

«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года №95-IV ст. 32.

«О государственном социальном заказе» Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года №36 ст.4-2, ст.6.                                                                        «Об областном бюджете на 2017-2019 годы» решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года №8-2. Положение о государственном учреждении «Управление внутренней политики Западно-Казахстанской области» Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 31 декабря 2004 года №364 «Отдел по работе с молодежью» и «О департаменте внутренней политики

Западно-Казахстанской области»

Вид бюджетной программы

Областные

в зависимости от уровня государственного управления

 

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

 

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

 

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы

Формирование гражданского общества путем укрепления сотрудничества государственных органов и НПО в рамках социального заказа, проведение мониторинговых исследований оценки населением общественно-политической,  межнациональной ситуации области и уровня реализации и эффективности, принимаемых государственными органами мер и обеспечение деятельности аппарата управления внутренней политики

 

Задачи бюджетной программы

Обеспечение общественно-политической стабильности в регионе, формирование национального единства и национально-государственной идентичности. Формирование  основы гражданского общества путем вовлечения граждан в процесс решения вопросов местного значения.

 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Укрепление  сотрудничества государственных органов  и НПО посредством реализации социально-значимых проектов, проведение социологических исследований в целях получения своевременной и полной информации о внутриполитической и социальной ситуации, позволяющие принимать своевременные и адекватные управленческие решения, изучение общественного мнения по  состоянию уровня жизни  населения, хода реализации  социально-экономических программ в области

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

отчетный год

план текущего года

плановый период

 

2017 год

2018 год

2019год

2015 год

2016 год

Услуги по реализации государственной   внутренней политики на местном уровне

тыс. тенге

90 551,4

84 607,0

104 499,0

107 866,0

113 626,0

 

Итоги расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

90 551,4

84 607,0

104 499,0

107 866,0

113 626,0

 

 

Показатели прямого

результата

 

Единица измерения

отчетный год

(2015 г.)

план текущего года

(2016 г.)

плановый период

2017

2018

2019

Кадровые ресурсы для выполнения возложенных функций

ед

21

21

21

21

21

 

Приложение №2 к

Правилам разработки и утверждения (переутверждение) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию

Форма

Утверждена приказом руководителя администратора бюджетной программы

№73-ө от ” 30 ” декабря 2016 года

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
263 Управление внутренней политики области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы

007   Услуги по проведению государственной информационной политики

Руководитель бюджетной программы

И.о руководителя управления Кадралиев Д.К.

 

Нормативная правовая основа бюджетной программы

«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года №95-IV ст. 32.

 «О средствах массовой информации» Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года №451-I ст.2 п.2, ст.4-4 п.1,4.                                                       «О телерадиовещании» Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года №545-IV.                

«Об областном бюджете на 2017-2019 годы» решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года №8-2. Положение о государственном учреждении «Управление внутренней политики Западно-Казахстанской области» Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 31 декабря 2004 года №364 «Отдел по работе с молодежью» и «О департаменте внутренней политики

Западно-Казахстанской области»

Вид бюджетной программы

Областные

в зависимости от уровня государственного управления

 

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

 

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

 

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы

Формирование государственно и национально ориентированного общественного мнения путем повышения эффективности взаимодействия государственных органов и СМИ, повышение качества областного информационного продукта, проведение широкой  информационно-пропагандистской работы 

 

Задачи бюджетной программы

Совершенствование системы государственного информационного заказа, увеличение тематики лотов, реализуемых в рамках проведения государственной информационной политики в регионе, реализация медиа-плана по информационно-пропагандистскому обеспечению ежегодного Послания Президента страны народу Казахстана. 

 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Осуществление связи общества и власти через СМИ - исполнителей государственного заказа на проведение государственной информационной политики, повышение эффективности информационного пространства региона. Проведение широкой  информационно-пропагандистской работы 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

отчетный год

план текущего года

плановый период

 

2017 год

2018 год

2019 год

2015 год

2016 год

Услуги по проведению государственной информационной политики

тыс. тенге

246 391,0

232 611,0

394 304,0

229 895,0

248 287,0

 

Итоги расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

246 391,0

232 611,0

394 304,0

229 895,0

248 287,0

 

 

Показатели прямого

результата

 

Единица измерения

отчетный год

(2015 г.)

план текущего года

(2016 г.)

плановый период

2017

2018

2019

Средний объем публикуемых материалов и Средний объем телерадиовещания

тыс. кв .см

1866,1

1884,5

2415,0

2029,0

2029

часы

600,0

614

646

613

613

 

 

Приложение №2

к Правилам разработки и утверждения (переутверждение) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию

Форма

Утверждена приказом руководителя администратора бюджетной программы

№73-ө от ” 30 ” декабря 2016 года

 

«Согласована»*

Руководитель

бюджетной программы вышестоящего

бюджета, выделяющего целевые

трансферты

________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)

«__» _________ 20__ года.

место печати

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
263 Управление внутренней политики области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2017-2019 годы

код и наименование бюджетной программы

077 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

руководитель бюджетной программы

И.о руководителя управления Кадралиев Д.К.

 

Нормативная правовая основа бюджетной программы

«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года №95-IV ст. 32.

«О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года №39 ст.4 п.3, ст.10 п.13, ст.14 п.3.

«О средствах массовой информации» Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года №451-I, ст.2 п.2, ст.4-4 п.1,4.                                                           «О телерадиовещании» Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года №545-IV.                                     

«Об областном бюджете на 2017-2019 годы» решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года №8-2. Положение о государственном учреждении «Управление внутренней политики Западно-Казахстанской области». Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 31 декабря 2004 года №364 «Отдел по работе с молодежью» и «О департаменте внутренней политики

Западно-Казахстанской области»

Вид бюджетной программы

Республиканская

в зависимости от уровня государственного управления

 

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

 

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

 

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы

Вовлечение инвалидов  в общественно-политическую жизнь региона

 

Задачи бюджетной программы

Обеспечение доступа инвалидов к информации путем сопровождения  транслирования новостных телепередач сурдопереводом

 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение доступности новостных информаций СМИ для инвалидов путем сурдопереводов

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

отчетный год

план текущего года

плановый период

 

2017 год

2018 год

2019 год

2015 год

2016 год

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

тыс. тенге

27 395,0

35 792,0

12 515,0

 

 

 

Итоги расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

27 395,0

35 792,0

12 515,0

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:    011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:    текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Обеспечение доступности новостных информаций СМИ для инвалидов путем сурдопереводов

 

Показатели прямого

результата

 

Единица измерения

отчетный год

(2015 г.)

план текущего года

(2016 г.)

плановый период

2017

2018

2019

Доля обеспечения сурдопереводом телепрограмм новостного характера

%

40

24

14

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Единица измерения

отчетный год

(2015 г.)

план текущего года

(2016 г.)

плановый период

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

27 395,0

21 475,0

12 515,0

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  015  «За счет средств  местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:    текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Обеспечение доступности новостных информаций СМИ для инвалидов путем сурдопереводов

 

Показатели прямого

результата

 

Единица измерения

отчетный год

(2015 г.)

план текущего года

(2016 г.)

плановый период

2017

2018

2019

Доля обеспечения сурдопереводом телепрограмм новостного характера

%

 

16

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Единица измерения

отчетный год

(2015 г.)

план текущего года

(2016 г.)

плановый период

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

0

14 317,0

 

 

 

 

 

Приложение №2

к Правилам разработки и утверждения (переутверждение) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию

Форма

Утверждена приказом руководителя администратора бюджетной программы

№73-ө от ” 30 ” декабря 2016 года

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
263 Управление внутренней политики области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы

032  Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

Руководитель бюджетной программы

И.о руководителя управления Кадралиев Д.К.

 

Нормативная правовая основа бюджетной программы

«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года №95-IV ст. 32.

«Об областном бюджете на 2017-2019 годы» решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года №8-2. Положение о государственном учреждении «Управление внутренней политики Западно-Казахстанской области» Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 31 декабря 2004 года №364 «Отдел по работе с молодежью» и «О департаменте внутренней политики

Западно-Казахстанской области»

Вид бюджетной программы

Областные

в зависимости от уровня государственного управления

 

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

 

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

 

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы

Формирование гражданского общества путем укрепления сотрудничества государственных органов и НПО в рамках социального заказа, проведение мониторинговых исследований оценки населением общественно-политической,  межнациональной ситуации области и уровня реализации и эффективности, принимаемых государственными органами мер и обеспечение деятельности аппарата управления внутренней политики

 

Задачи бюджетной программы

Обеспечение общественно-политической стабильности в регионе, формирование национального единства и национально-государственной идентичности. Формирование  основы гражданского общества путем вовлечения граждан в процесс решения вопросов местного значения.

 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Укрепление  сотрудничества государственных органов  и НПО посредством реализации социально-значимых проектов, проведение социологических исследований в целях получения своевременной и полной информации о внутриполитической и социальной ситуации, позволяющие принимать своевременные и адекватные управленческие решения, изучение общественного мнения по  состоянию уровня жизни  населения, хода реализации  социально-экономических программ в области

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

отчетный год

план текущего года

плановый период

 

2017 год

2018 год

2019год

2015 год

2016 год

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

тыс. тенге

 

 

5 015,0

 

 

 

Итоги расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

5 015,0