Цвет сайта

A

a

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту  (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшының «12» маусым 2019ж.

№36-ө бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2019-2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысы  Даумов Н.Ж.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап.,  «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі №36 Заңы 4-2 бап, 6 бап. 

  

«2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2018 жылғы   «14 »   желтоқсандағы  №21-2    шешімі, 2019 жылғы   «06 »   наурыздағы  №23-1  шешімі, БҚО әкімдігінің 2019 жылгы 29 сәуірдегі №107 қаулысы, 2019 жылғы   «27»   мамырдағы  №25-2  шешімі.

                     

«Батыс Қазақстан облысының  ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы  Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы  2 маусымдағы  №165 қаулысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Облыстық

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

Жеке

iске асыру түрiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде мемлекеттік  органдар менҮЕҰ-дың  қарым-қатынасын нығайту арқылы азаматтық қоғамды қалыптастыру, қоғамдық-саяси ахуалды және мемлекет тарапынан қабылданып жатқан шаралардың жүзеге асуы мен тиімділік деңгейіне тұрғындардың бағалауын анықтау бойынша мониторинг жүргізу және ішкі саясат басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету.

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

Өңірдегі қоғамдық-саяси ахуалдың тұрақтылығын қамтамасыз ету, тұрғындардың әлеуметтік көңіл-күйін анықтау және мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін бағалау.

Азаматтарды жергілікті мәселелерді шешу процесіне тарту арқылы азаматтық қоғамның негізін қалыптастыру

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Ішкі саяси және әлеуметтік жағдайлар туралы уақытылы және басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін тұрғындардың өмір деңгейін білу, әлеуметтік-экономикалық бағдарламалардың облысымызда жүзеге асуы бойынша қоғамдық пікірді зерделеу мақсатында мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыру арқылы байланысын нығайту, әлеуметтік зерттеулер жүргізу.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2019 жыл

2020жыл

2021 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Мың теңге

97 307,1

115 307,0

128 868,0

108 586,0

112 346,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

97 307,1

115 307,0

128 868,0

108 586,0

112 346,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына  байланысты:      Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:     ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)  Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне  байланысты  мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердін қызметкерлерінің жалақысын көтеру,

 БҚО әкімдігінің 2019 жылгы 29 сәуірдегі №107 қаулысы

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жүктелген міндеттерді орындау үшін  кадрлық ресурстар

бірлік

 

 

18

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

мың теңге

 

 

4 607,0

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

 

 

4 607,0

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015  «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты:      Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:     ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)  Мемлекеттiк ішкі саясат саласындағы жергілікті атқарушы органның қызметін қамтамасыз ету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019 жыл

2020жыл

2021 жыл

Өзінің әлеуметтік көңіл-күйін оң бағалайтын тұрғындардың үлесі

%

88.0

78,0

78,5

78,7

78.9

Қоғамдық-саяси ахуалды оң бағалайтын ересек халықтың үлесі

%

80.4

76,2

77,0

77,5

77.8

Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін оң бағалайтын тұрғындардың үлесі.

%

88.8

62,0

64,0

65,0

65.2

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

97 307,1

115 307,0

124 261,0

108 586,0

112 346,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

97 307,1

115 307,0

124 261,0

108 586,0

112 346,0

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту  (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшының «12» маусым 2019ж.

№36-ө бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2019-2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысы  Даумов Н.Ж.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап.                 

 «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №451 Заңы  2 бап. 2 т., 4-4 бап. 1,4 т.                         «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 18 қаңтардағы №545-IV Заңы.

   

«2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2018 жылғы   «14 »   желтоқсандағы №21-2    шешімі,  2019 жылғы   «06 »   наурыздағы  №23-1  шешімі, БҚО әкімдігінің 2019 жылгы 29 сәуірдегі №107 қаулысы

                                           

«Батыс Қазақстан облысының  ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы  Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы  2 маусымдағы  №165 қаулысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Облыстық

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

Жеке

iске асыру түрiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Мемлекеттік органдар мен БАҚ-дың өзара қарым-қатынастарының тиімділігін арттыру жолымен мемлекетлікке және ұлттыққа бағытталған қоғамдық пікірді қалыптастыру, облыстық ақпараттық өнімдердің сапасын арттыру, кең көлемді ақпараттық-насихаттық жұмыстарын жүргізу.

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

Мемлекеттік ақпарат жүйесін жетілдіру, өңірімізде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу аясында жүзеге асырылатын лоттардың тақырыптарын көбейту, Елбасының жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған Жолдауларын ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету бойынша медиа-жоспарларды жүзеге асыру.

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Мемлекеттік тапсырыс негізінде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізетін БАҚ-орындаушылар арқылы қоғам мен биліктің байланысын орнату, өңіріміздің ақпараттық кеңістігінің тиімділігін арттыру. Кең көлемді ақпараттық-насихаттық жұмыстарды жүргізу.


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

Мың теңге

360 895,5

410 122,0

410 268,0

314 611,0

325748,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

360 895,5

410 122,0

410 268,0

314 611,0

325748,0


Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай:      ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі   Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жүктелген міндеттерді орындау үшін  кадрлық ресурстар

бірлік

 

 

12

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

 

 

1904,0

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015  «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай:      ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі   Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Жарияланатын материалдардың орташа көлемі және Телерадиотаратылымның орташа көлемі

мың шаршы см

2236,7

2265,0

1736,6

1473,9

1473,9

сағат

647,0

632,0

603,1

585,0

585,0

Интернет-ресурсқа жарияланатын материалдарының орташа көлемі

материалдар

 

760

1469

439

439

Роликтер шығару

дана/мин

 

24/79

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

360 895,5

410 122,0

408 364,0

314 611,0

325 748,0

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшының  бұйрығымен бекітілді 2019 ж.  «12» маусым №36-ө

 

 

«Келісілді» *

Нысаналы трансферт бөлетін жоғары

тұрған бюджеттін бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

(колы, тегі, аты, әкесінің аты,)

20__ж. «___» ________

                            мөрдін орны

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

 

2019-2021 жылдарға арналған

=

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

077 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысы  Даумов Н.Ж.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап.         

«Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі №39 Заңы 4 бап.3т.,  10 бап.13 т., 14 бап. 3 т.

«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №451 Заңы 2 бап. 2 т., 4-4 бап. 1,4 т.              

 «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 18 қаңтардағы №545-IV Заңы.

 

«2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2018 жылғы   «14 »   желтоқсандағы №21-2     шешімі,   2019 жылғы   «27»   мамырдағы  №25-2  шешімі.

                                       

 «Батыс Қазақстан облысының  ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы  Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы  2 маусымдағы  №165 қаулысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Республикалық

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

Жеке

iске асыру түрiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Өнірдің қоғамдық-саяси өміріне мүгедектерді тарту

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

Жаңалықтық телекөрсетілімдер трансляциясын сурдоаудармамен сүйемелдеу жолымен мүгедектердің ақпараттарға қолжетімділігін қамтамасыз ету.

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Мүгедектерге арналған сурдоаударма жолымен БАҚ-ғы жаңалықтар ақпаратына қолжетімділікті қамтамасыз ету


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

 

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

 

2017 жыл

2018 жыл

 

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

Мың теңге

25 030,0

26 780,0

28 114,0

 

 

 

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

25 030,0

26 780,0

28 114,0

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай:      ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі   Мүгедектерге арналған сурдоаударма жолымен БАҚ-ғы жаңалықтар ақпаратына қолжетімділікті қамтамасыз ету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жаңалықтар бағытындағы телебағдарламаларды сурдоаудармамен қамтамасыз ету үлесі

%

20

16

12

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

12 515,0

10 712,0

8 434,0

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015  «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай:      ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі   Мүгедектерге арналған сурдоаударма жолымен БАҚ-ғы жаңалықтар ақпаратына қолжетімділікті қамтамасыз ету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жаңалықтар бағытындағы телебағдарламаларды сурдоаудармамен қамтамасыз ету үлесі

%

20

24

28

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

12 515,0

16 068,0

19 680,0

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының 2019ж.«11» қаңтардағы  

№ 2-ө бұйрығымен бекітілді

 

 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы

                                                                   бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

 

2019-2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысы  Даумов Н.Ж.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап.                 

 «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №451 Заңы  2 бап. 2 т., 4-4 бап. 1,4 т.                         «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 18 қаңтардағы №545-IV Заңы.    

«2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2018 жылғы   «14 »   желтоқсандағы №21-2    шешімі                                           

«Батыс Қазақстан облысының  ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы  Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы  2 маусымдағы  №165 қаулысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Облыстық

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

Жеке

iске асыру түрiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Мемлекеттік органдар мен БАҚ-дың өзара қарым-қатынастарының тиімділігін арттыру жолымен мемлекетлікке және ұлттыққа бағытталған қоғамдық пікірді қалыптастыру, облыстық ақпараттық өнімдердің сапасын арттыру, кең көлемді ақпараттық-насихаттық жұмыстарын жүргізу.

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

Мемлекеттік ақпарат жүйесін жетілдіру, өңірімізде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу аясында жүзеге асырылатын лоттардың тақырыптарын көбейту, Елбасының жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған Жолдауларын ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету бойынша медиа-жоспарларды жүзеге асыру.

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Мемлекеттік тапсырыс негізінде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізетін БАҚ-орындаушылар арқылы қоғам мен биліктің байланысын орнату, өңіріміздің ақпараттық кеңістігінің тиімділігін арттыру. Кең көлемді ақпараттық-насихаттық жұмыстарды жүргізу.

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

Мың теңге

360 895,5

410 122,0

288 093,0

314 611,0

325748,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

360 895,5

410 122,0

288 093,0

314 611,0

325748,0

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай:      ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі   Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету  (Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне  байланысты

мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердін қызметкерлерінің жалақысын көтеру)

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жүктелген міндеттерді орындау үшін  кадрлық ресурстар

Ед.

 

 

4

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

мың теңге

 

 

229.0

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

 

 

229,0

 

 


Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
015  «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай:      ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі   Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Жарияланатын материалдардың орташа көлемі және Телерадиотаратылымның орташа көлемі

мың шаршы см

2236,7

2265,0

1473,9

1473,9

1473,9

сағат

647,0

632,0

585,0

585,0

585,0

Интернет-ресурсқа жарияланатын материалдарының орташа көлемі

материалдар

 

760

439

439

439

Роликтер шығару

дана/мин

 

24/79

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

360 895,5

410 122,0

287 864,0

314 611,0

325 748,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

360 895,5

410 122,0

287 864,0

314 611,0

325 748,0

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының 2019ж.«11» қаңтардағы  

№ 2-ө бұйрығымен бекітілді

«Келісілді» *

Нысаналы трансферт бөлетін жоғары

тұрған бюджеттін бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

 

(колы, тегі, аты, әкесінің аты,)

20__ж. «___» ________

                             мөрдін орны

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы

                                                                   бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

 

2019-2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

077 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысы  Даумов Н.Ж.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап.         

«Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі №39 Заңы 4 бап.3т.,  10 бап.13 т., 14 бап. 3 т.

«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №451 Заңы 2 бап. 2 т., 4-4 бап. 1,4 т.              

 «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 18 қаңтардағы №545-IV Заңы.

«2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2018 жылғы   «14 »   желтоқсандағы №21-2     шешімі                                           

 «Батыс Қазақстан облысының  ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы  Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы  2 маусымдағы  №165 қаулысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Республикалық

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

Жеке

iске асыру түрiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Өнірдің қоғамдық-саяси өміріне мүгедектерді тарту

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

Жаңалықтық телекөрсетілімдер трансляциясын сурдоаудармамен сүйемелдеу жолымен мүгедектердің ақпараттарға қолжетімділігін қамтамасыз ету.

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Мүгедектерге арналған сурдоаударма жолымен БАҚ-ғы жаңалықтар ақпаратына қолжетімділікті қамтамасыз ету

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

Мың теңге

25 030,0

26 780,0

8434,0

 

 

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

25 030,0

26 780,0

8434,0

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай:      ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі   Мүгедектерге арналған сурдоаударма жолымен БАҚ-ғы жаңалықтар ақпаратына қолжетімділікті қамтамасыз ету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жаңалықтар бағытындағы телебағдарламаларды сурдоаудармамен қамтамасыз ету үлесі

%

20

16

12

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

мың теңге

12 515,0

10 712,0

8434,0

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

12 515,0

10 712,0

8434,0

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015  «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай:      ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі   Мүгедектерге арналған сурдоаударма жолымен БАҚ-ғы жаңалықтар ақпаратына қолжетімділікті қамтамасыз ету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жаңалықтар бағытындағы телебағдарламаларды сурдоаудармамен қамтамасыз ету үлесі

%

20

24

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

12 515,0

16 068,0

0

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

12 515,0

16 068,0

0

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту  (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының 2019ж.«11» қаңтардағы  

№ 2-ө бұйрығымен бекітілді

 

 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы

                                                         бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

 

2019-2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысы  Даумов Н.Ж.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап.,  «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі №36 Заңы 4-2 бап, 6 бап.    

«2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2018 жылғы   «14 »   желтоқсандағы  №21-2    шешімі                                           

 «Батыс Қазақстан облысының  ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы  Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы  2 маусымдағы  №165 қаулысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Облыстық

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

Жеке

iске асыру түрiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде мемлекеттік  органдар менҮЕҰ-дың  қарым-қатынасын нығайту арқылы азаматтық қоғамды қалыптастыру, қоғамдық-саяси ахуалды және мемлекет тарапынан қабылданып жатқан шаралардың жүзеге асуы мен тиімділік деңгейіне тұрғындардың бағалауын анықтау бойынша мониторинг жүргізу және ішкі саясат басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету.

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

Өңірдегі қоғамдық-саяси ахуалдың тұрақтылығын қамтамасыз ету, тұрғындардың әлеуметтік көңіл-күйін анықтау және мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін бағалау.

Азаматтарды жергілікті мәселелерді шешу процесіне тарту арқылы азаматтық қоғамның негізін қалыптастыру

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Ішкі саяси және әлеуметтік жағдайлар туралы уақытылы және басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін тұрғындардың өмір деңгейін білу, әлеуметтік-экономикалық бағдарламалардың облысымызда жүзеге асуы бойынша қоғамдық пікірді зерделеу мақсатында мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыру арқылы байланысын нығайту, әлеуметтік зерттеулер жүргізу.

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2019 жыл

2020жыл

2021 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Мың теңге

97 307,1

115 307,0

142 169,0

108 586,0

112 346,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

97 307,1

115 307,0

142 169,0

108 586,0

112 346,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына  байланысты:      Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:     ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)  Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне  байланысты

мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердін қызметкерлерінің жалақысын көтеру

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жүктелген міндеттерді орындау үшін  кадрлық ресурстар

Ед.

 

 

3

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

мың теңге

 

 

556,0

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

 

 

556,0

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015  «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты:      Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:     ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)  Мемлекеттiк ішкі саясат саласындағы жергілікті атқарушы органның қызметін қамтамасыз ету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019 жыл

2020жыл

2021 жыл

Өзінің әлеуметтік көңіл-күйін оң бағалайтын тұрғындардың үлесі

%

88.0

78,0

78,5

78,7

78.9

Қоғамдық-саяси ахуалды оң бағалайтын ересек халықтың үлесі

%

80.4

76,2

77,0

77,5

77.8

Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін оң бағалайтын тұрғындардың үлесі.

%

88.8

62,0

64,0

65,0

65.2

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2017 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2018 ж)

Жоспарлы кезең

2019

2020

2021

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

97 307,1

115 307,0

141 613,0

108 586,0

112 346,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

97 307,1

115 307,0

141 613,0

108 586,0

112 346,0

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту  (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшының « 08» қантар 2018ж.

№ 1 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысы  Нарымбетов Б.Х.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап.,  «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі №36 Заңы 4-2 бап, 6 бап.    

«2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2017 жылғы   « 6 »   желтоқсандағы №  15-2  шешімі

«Батыс Қазақстан облысының  ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы  Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы  2 маусымдағы  №165 қаулысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Облыстық

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

Жеке

iске асыру түрiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде мемлекеттік  органдар менҮЕҰ-дың  қарым-қатынасын нығайту арқылы азаматтық қоғамды қалыптастыру, қоғамдық-саяси ахуалды және мемлекет тарапынан қабылданып жатқан шаралардың жүзеге асуы мен тиімділік деңгейіне тұрғындардың бағалауын анықтау бойынша мониторинг жүргізу және ішкі саясат басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету.

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

Өңірдегі қоғамдық-саяси ахуалдың тұрақтылығын қамтамасыз ету, тұрғындардың әлеуметтік көңіл-күйін анықтау және мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін бағалау.

Азаматтарды жергілікті мәселелерді шешу процесіне тарту арқылы азаматтық қоғамның негізін қалыптастыру

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Ішкі саяси және әлеуметтік жағдайлар туралы уақытылы және басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін тұрғындардың өмір деңгейін білу, әлеуметтік-экономикалық бағдарламалардың облысымызда жүзеге асуы бойынша қоғамдық пікірді зерделеу мақсатында мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыру арқылы байланысын нығайту, әлеуметтік зерттеулер жүргізу.


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Мың теңге

82 980,3

97 038,0

101 785,0

107 730,0

112 208,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

82 980,3

97 038,0

101 785,0

107 730,0

112 208,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2016 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2017 ж)

Жоспарлы кезең

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Өзінің әлеуметтік көңіл-күйін оң бағалайтын тұрғындардың үлесі

%

-

78,0

78,2

78,5

78,7

Қоғамдық-саяси ахуалды оң бағалайтын ересек халықтың үлесі

%

76,0

76,2

76,5

77,0

77,5

Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін оң бағалайтын тұрғындардың үлесі.

%

-

60,0

62,0

64,0

65,0


 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту  (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшының « 08» қантар 2018ж.

№ 1 бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2018-2020 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

005  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма  басшысы  Нарымбетов Б.Х.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап., 

«2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2017 жылғы   « 6 »   желтоқсандағы №  15-2  шешімі

 «Батыс Қазақстан облысының  ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы  Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы  2 маусымдағы  №165 қаулысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Облыстық

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

Жеке

iске асыру түрiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Ішкі саясат басқармасы аппаратының жұмысын қамтамасыз ету.

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері

8 моноблокты  сатып алу

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Мекеменің қызметіне қажет пайдаланушымен сапалы әрекеттенуді қамтамасыз ететін соңғы технологияларды пайдаланумен 8 моноблокты сатып алу,

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

 

 

Мың теңге

 

500,0

1760,0

 

 

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

 

500,0

1760 ,0

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту  (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшының «30» желтоқсан 2016 ж.

№73-ө бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысының  м. а.  Қадралиев Д.К.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап.,  «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі №36 Заңы 4-2 бап, 6 бап.    

«2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2016 жылғы  09 желтоқсандағы № 8-2 шешімі.                                                                        «Жастармен жұмыс жөніндегі бөлім» және «Батыс Қазақстан облыстық  ішкі саясат департаменті туралы» Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы №364 қаулысымен бектілген басқарма ережесі

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Облыстық

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына байланысты

Жеке

iске асыру тәсiлiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Әлеуметтік тапсырыс аясында мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ-дың әріптестігін нығайту арқылы азаматтық қоғамды қалыптастыру, облысымыздағы қоғамдық-саяси, ұлтаралық жағдайларға және мемлекеттік органдармен қабылданып жатқан шаралардың жүзеге асуы мен тиімділік деңгейін анықтау бағытында мониторингтік зерттеулер жүргізу арқылы тұрғындардың бағасын білу. Ішкі саясат басқармасы аппаратының жұмысын қамтамасыз ету.

 

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi

Өңірімізде қоғамдық-саяси тұрақтылықты, ұлттық бірлікті қалыптастыруды және ұлттық-мемлекеттік сәйкестікті қамтамасыз ету. Жергілікті маңызды мәселелерді шешу үдерісіне азаматтарды тарту арқылы азаматтық қоғамның негізін қалыптастыру.

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Ішкі саяси және әлеуметтік жағдайлар туралы уақытылы және басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін тұрғындардың өмір деңгейін білу, әлеуметтік-экономикалық бағдарламалардың облысымызда жүзеге асуы бойынша қоғамдық пікірді зерделеу мақсатында мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыру арқылы байланысын нығайту, әлеуметтік зерттеулер жүргізу.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

 

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2015 жыл

2016 жыл

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Мың теңге

90 551,4

84 607,0

104 499,0

107 866,0

113 626,0

 

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

90 551,4

84 607,0

104 499,0

107 866,0

113 626,0

 

  

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2015 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2016 ж)

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

Жүктелген міндеттерді орындау үшін  кадрлық ресурстар

бірлік

21

21

21

21

21

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту  (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшының «30» желтоқсан 2016 ж.

№73-ө бұйрығымен бекітілді

 

 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысының  м. а.  Қадралиев Д.К.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап.                 

 «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №451 Заңы  2 бап. 2 т., 4-4 бап. 1,4 т.                         «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 18 қаңтардағы №545-IV Заңы.                                                   

«2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2016 жылғы  09 желтоқсандағы № 8-2 шешімі.                                                                        «Жастармен жұмыс жөніндегі бөлім» және «Батыс Қазақстан облыстық  ішкі саясат департаменті туралы» Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы №364 қаулысымен бектілген басқарма ережесі.

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Облыстық

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына байланысты

Жеке

iске асыру тәсiлiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Мемлекеттік органдар мен БАҚ-дың өзара қарым-қатынастарының тиімділігін арттыру жолымен мемлекетлікке және ұлттыққа бағытталған қоғамдық пікірді қалыптастыру, облыстық ақпараттық өнімдердің сапасын арттыру, кең көлемді ақпараттық-насихаттық жұмыстарын жүргізу.

 

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi

Мемлекеттік ақпарат жүйесін жетілдіру, өңірімізде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу аясында жүзеге асырылатын лоттардың тақырыптарын көбейту, Елбасының жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған Жолдауларын ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету бойынша медиа-жоспарларды жүзеге асыру.

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Мемлекеттік тапсырыс негізінде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізетін БАҚ-орындаушылар арқылы қоғам мен биліктің байланысын орнату, өңіріміздің ақпараттық кеңістігінің тиімділігін арттыру. Кең көлемді ақпараттық-насихаттық жұмыстарды жүргізу.

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

 

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2015 жыл

2016 жыл

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

Мың теңге

246 391,0

232 611,0

394 304,0

229 895,0

248 287,0

 

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

246 391,0

232 611,0

394 304,0

229 895,0

248 287,0

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2015 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2016 ж)

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

Жарияланатын материалдардың орташа көлемі және Телерадиотаратылымның орташа көлемі

мың шаршы см

1866,1

1884,5

2415,0

2029,0

2029

сағат

612,0

614

646

613

613

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту  (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшының «30» желтоқсан 2016 ж.

№73-ө бұйрығымен бекітілді

 

«Келісілді» *

Нысаналы трансферт бөлетін жоғары

тұрған бюджеттін бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

 

(колы, тегі, аты, әкесінің аты,)

20__ж. «___» ________

мөрдін орны

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

077 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысының  м. а.  Қадралиев Д.К.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап.         

«Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі №39 Заңы 4 бап.3т.,  10 бап.13 т., 14 бап. 3 т.

«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №451 Заңы 2 бап. 2 т., 4-4 бап. 1,4 т.              

 «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 18 қаңтардағы №545-IV Заңы.                               

«2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2016 жылғы  09 желтоқсандағы № 8-2 шешімі.                                                                        «Жастармен жұмыс жөніндегі бөлім» және «Батыс Қазақстан облыстық  ішкі саясат департаменті туралы» Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы №364 қаулысымен бектілген басқарма ережесі

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Республикалық

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына байланысты

Жеке

iске асыру тәсiлiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Өнірдің қоғамдық-саяси өміріне мүгедектерді тарту

 

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi

Жаңалықтық телекөрсетілімдер трансляциясын сурдоаудармамен сүйемелдеу жолымен мүгедектердің ақпараттарға қолжетімділігін қамтамасыз ету.

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Мүгедектерге арналған сурдоаударма жолымен БАҚ-ғы жаңалықтар ақпаратына қолжетімділікті қамтамасыз ету

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

 

2017 жыл

2018ыл

2019 жыл

2015 жыл

2016 жыл

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

Мың теңге

27 395,0

35 792,0

12 515,0

 

 

 

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

27 395,0

35 792,0

12 515,0

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты:      ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі   Мүгедектерге арналған сурдоаударма жолымен БАҚ-ғы жаңалықтар ақпаратына қолжетімділікті қамтамасыз ету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2015 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2016 ж)

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

Жаңалықтар бағытындағы телебағдарламаларды сурдоаудармамен қамтамасыз ету үлесі

%

40

24

14

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2015 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2016 ж)

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

27 395,0

21 475,0

12 515,0

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015  «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты:      ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі   Мүгедектерге арналған сурдоаударма жолымен БАҚ-ғы жаңалықтар ақпаратына қолжетімділікті қамтамасыз ету

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2015 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2016 ж)

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

Жаңалықтар бағытындағы телебағдарламаларды сурдоаудармамен қамтамасыз ету үлесі

%

0

16

25

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

   (2015 ж)

Ағымдағы жылдың жоспары

(2016 ж)

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0

14 317,0

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту  (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшының «30» желтоқсан 2016 ж.

№73-ө бұйрығымен бекітілді

 

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы

032 Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің және ұымдарының күрделі шығыстары

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы

Басқарма басшысының  м. а.  Қадралиев Д.К.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV  32 бап., 

«2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2016 жылғы  09 желтоқсандағы № 8-2 шешімі.                                                                        «Жастармен жұмыс жөніндегі бөлім» және «Батыс Қазақстан облыстық  ішкі саясат департаменті туралы» Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы №364 қаулысымен бектілген басқарма ережесі

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Облыстық

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына байланысты

Жеке

iске асыру тәсiлiне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Әлеуметтік тапсырыс аясында мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ-дың әріптестігін нығайту арқылы азаматтық қоғамды қалыптастыру, облысымыздағы қоғамдық-саяси, ұлтаралық жағдайларға және мемлекеттік органдармен қабылданып жатқан шаралардың жүзеге асуы мен тиімділік деңгейін анықтау бағытында мониторингтік зерттеулер жүргізу арқылы тұрғындардың бағасын білу. Ішкі саясат басқармасы аппаратының жұмысын қамтамасыз ету.

 

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi

Өңірімізде қоғамдық-саяси тұрақтылықты, ұлттық бірлікті қалыптастыруды және ұлттық-мемлекеттік сәйкестікті қамтамасыз ету. Жергілікті маңызды мәселелерді шешу үдерісіне азаматтарды тарту арқылы азаматтық қоғамның негізін қалыптастыру.

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi)

Ішкі саяси және әлеуметтік жағдайлар туралы уақытылы және басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін тұрғындардың өмір деңгейін білу, әлеуметтік-экономикалық бағдарламалардың облысымызда жүзеге асуы бойынша қоғамдық пікірді зерделеу мақсатында мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыру арқылы байланысын нығайту, әлеуметтік зерттеулер жүргізу.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

есептi жыл

ағымдағы

жылдың жоспары

жоспарлы кезең

 

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2015 жыл

2016 жыл

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің және ұымдарының күрделі шығыстары

 

Мың теңге

 

 

5 015,0

 

 

 

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

 

 

5 015,0